İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İptal ilanı ILN01174241 ihale

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazın; Acil Servis Önündeki 10,00m2’lik kantin alanının 24 (yirmidört) ay süre ile kantin/ büfe alanı kiralama işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALESİ
İPTAL İLANI

1-İdarenin
a) Adresi : Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.istanbuleah@gmail.com


2-İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazın; Acil Servis Önündeki 10,00m2’lik kantin alanının 24 (yirmidört) ay süre ile kantin/ büfe alanı kiralama işi.
b) İhalenin Usulü : Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulü


Kantin Kiralama İhalesi:3)

a)İhalenin Yapılacağı tarih/saat : 01.07.2020 Çarşamba günü saat:10:00

4-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 16.06.2020/8966
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Olay (YYN-000579) 19.06.2020-İstanbul (YYN-000423) 21.06.2020-Dokuz Sütun (YYN-000202)19.06.2020
5- İhale İptal Tarihi : 23.06.2020
6- İptal nedeni veya nedenleri

Kantin alan metrekarelerinin yedinden belirlenmesi ve teknik şartname revizyonu nedeniyle İPTAL edilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR