GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Elektrik dağıtım tesisleri yapım işi hizmeti düzeltme ilanı (ILN01142553)

GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
IH2020/22
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elektrik Dağıtım Tesisleri (KET ve Acil Kaydı Taşıyan İşler) Yapım İşi Hizmet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. / Genel Müdürlük (Üniversite Cad. No:57 Bornova/İZMİR)
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZELTME İLANI
ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR


GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

Dosya No : IH2020/22
1 – Şirketin
a) Adresi : Üniversite cad. No:57 Bornova/İZMİR
b) İlgili : Fatma SÜNBÜL
c) Telefon ve faks numarası : (0232) 477 26 00 Faks: (0232) 461 36 76
d) Elektronik posta adresi (varsa) : fatma.sunbul@gdzelektrik.com.tr

IH2020/22 ihale dosya numaralı Elektrik Dağıtım Tesisleri Yapım İşi Hizmet Alımı ile ilgili ihale tarih ve saatinde değişiklik yapılmış olup, zeyilname 17.03.2020 tarihi itibari ile https://www.gdzelektrik.com.tr/tr/corporate/guncel-ihale-ilanlari-27 adresinde yayına girmiştir.

6.1.2 Teknik Değerlendirme
Aşağıdaki puanlamaya göre baraj olarak belirlenen a, b, c, d, e, f oranlarından toplam 50 puanı alamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ARANAN KRİTER VAR YOK
a) Yüklenicinin ihale tarihinde geçerli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olma durumu 10 0
b) Yüklenicinin ihale tarihinde geçerli olan ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olma durumu 10 0
ARANAN KRİTER <10MTL 10-30 MTL 30-50 MTL 50-70 MTL 70-90 MTL >90
MTL
c) 2010-2019 yıllarına ilişkin olarak;
Elektrik tesislerine ilişkin yapım, altyapı/üstyapı işleri ile ilgili yapılan toplam iş tutarı,
Benzer iş olarak; Enerji üretim, iletim, dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi, arıza onarım ve bakımı işleri ile ilgili toplam iş tutarı,
Doğalgaz, haberleşme gibi altyapı tesislerinin kurulması işleri ile ilgili toplam iş tutarı, ( Madde 8.3 )
0 8 16 24 32
40

ARANAN KRİTER <20 20-50 50-150 150-250 250-350 >350
d) Personel Sayısı
(2010-2019 yılları arasında en az 1 yıl boyunca çalışmış en yüksek çalışan personel sayısı sunulacak)
0 4 8 12 16 20
ARANAN KRİTER <3 3-10 >10
e) Öz Mal/ Şirketin Kendisine Ait Binek ve SUV Araç Sayısı 0 4 8
f) Öz Mal/ Şirketin Kendisine Ait İş Makinası Sayısı(kepçe, kamyon, vinç, tranşe vb. ) 0 6 12

Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce şirket tarafından “aslı şirketçe görülmüştür” veya bu anlama gelecek (noter onaylı vb.) şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler.
Teknik değerlendirmeye ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler aşağıdaki şekildedir;

a) Belgelerin kopyası.
b)
c) - Sözleşme kopyası ve,
- İş bitirme/referans belgesi (İş bitirme/referans belgelerini teyit amaçlı yeminli mali müşavir onaylı fatura icmali sunulacaktır.) veya,
- Onaylı kesin hakkediş(Kesin hakkediş henüz yapılmadı ise ara hakkedişler de sunulabilir. Hakkedişleri teyit amaçlı yeminli mali müşavir onaylı fatura icmali sunulacaktır.)
(Montajı tamamlanmamış sadece malzeme (ihrazat) hakkedişi yapılmış miktarlar kabul edilmeyecektir.
GDZ ile daha önce sözleşme imzalanmış ise sadece sözleşme numarası verilmesi yeterlidir. İlgili maddede belirtilen işler dışındaki altyapı, üstyapı işlerinin benzer iş olarak kabulü konusunda GDZ’ nin vereceği karar esastır.)
Sunulan iş deneyim tutarları herhangi bir güncellenmeye tabi tutulmadan mevcut hali ile değerlendirmeye alınacaktır.
d) SGK Tahakkuk Fişi (12 aylık çalışan sayısı ve prim gün sayısını gösteren döküm ve/veya özet)
e) Araç ruhsatları veya taşıt belgesi (K2)
f)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR