BİGADİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı ILN01191121 ihale

BİGADİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198112
Şehir : Balıkesir / Bigadiç
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 24.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/361775
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Taşımalı İlkokul-Ortaokul kapsamındaki 773 Öğrenciye Günlük 1 Öğün olmak üzere 183 gün süre ile toplam 141.459 adet tabldot öğle yemeği verilmesi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Balıkesir ili Bigadiç ilçesine bağlı 17 taşıma merkezinde (Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fethibey Mah. İnönü Cad. No:8 Kat:1 Bigadiç-Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZELTME İLANI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

BİGADİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2020/361775
1- İdarenin
a) Adresi : Fethibey Mah. İnönü Cad. No:8 Kat:1 10440 BİGADİÇ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2666141056 - 2666141340
c) Elektronik posta adresi : bigadic10@meb.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 16.07.2020 - 4152
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Halkın Sesi - 17.07.2020
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1.Yemek Üretimi ve dağıtımı için yeterli sayıda gerekli ekipmanın olduğunu gösterir belgeler.(Özmal olma şartı yoktur. )
2.İstekliler bağlı olduğu ilin ticaret ve sanayi odasından ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısının 2/3’ü kadar kapasite raporu
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. (TSE –HYB) 8985 (İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları – Genel Kurallar Standartlarına Uygun Hizmet Veren) Hizmet Yeterlilik Belgesi
2. (TSE –HYB) 13075 (İş Yerleri – Yarı Mamul ve Mamul Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Genel Kurallar Standartlarına Uygun Hizmet Veren) Hizmet Yeterlilik Belgesi
3. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
4. Taşımalı sistem gereği öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb.) kaybedilmemesi için yemek üretimi yapılacak tesisin veya imalathanenin il sınırları içerisinde faaliyette bulunması zorunludur. Ancak; imalathane veya tesisi il sınırları içinde bulunmayan yüklenici il sınırları içerisinde istenen şartlara uygun bir yemek üretim tesisi açacak ya da faaliyet gösteren ve şartnamedeki tüm yeterlilik ve kapasite şartlarına haiz bir yemek fabrikası ile noter onaylı kiralama sözleşmesi yapacak veya böyle bir üretim tesisini temin ederek yemek üretimini burada yapacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR