İSTANBUL SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Düzeltme ilanı (ILN01133350) ihale

İSTANBUL SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138324
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/65168
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selimiye Mah. Tıbbıye Cad. Üsküdar/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZELTME İLANI
SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası: 2020/65168
1- İdarenin
a) Adresi:SELIMIYE MAH. TIBBIYE CAD. 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2165422401 - 2165422192
c) Elektronik posta adresi:erdem.durdu@saglik.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:17.02.2020 - 4050
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :Ortadoğu - 16.02.2020

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
c. Teslim tarihi:Taahhüt konusu mallar, idarenin siparişini müteakip istenilen tarihte istenilen miktarda mal teslim edilecektir. İşin Süresi 365 takvim günüdür. Malzemelerin siparişleri; Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Depo Birimi tarafından en geç 20 (yirmi) takvim günü öncesinde yapılacak faks tebligatı ile ilgili firmaya bildirilecektir. Siparişler; ihtiyaç makamı tarafından belirlenecek, malzemelerin teslim edilmesi istenilen tarih, saat ve miktarı sipariş formunda belirtilecektir. Siparişte bildirilen malzemeler istenilen tarihte ve saatte istenilen miktarda teslim edilecektir.
10.3.2. Yüklenici faks tebligatına müteakip mal teslim edeceği zaman Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Depo Birimine yazılı olarak müracaat edecek, kendisine bildirilen tarih ve saatte malları teslim edecektir.
10.3.3 Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği taktirde teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü takip eden mesai gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
10.3.4 Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
10.3.5.Yüklenici tarafından ihale aşamasında TİTUBB / UTS kayıtları verilen malzemeden farklı malzeme teslim edilecek ise; teslim edilecek malzemenin alıma esas teknik şartnamede belirtilen özelliklere ve en az ihale aşamasında teklif edilen malzeme özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR