ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı ILN01089983 ihale

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094674
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti ESKİ Genel Müdürlüğüne ait Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi Yenişehir Yolu Üzeri Şengel Apartmanında bulunan 875 aa 63 parselde kayıtlı 1867 m² yüzölçümlü 10/325 arsa paylı bodrum dahil 9 katlı bahçeli kargir apartman vasıflı kat mülkiyetine haiz mesken (kamu konutu) niteliğindeki 1.kat 8 bağımsız bölüm, 2.kat 12 bağımsız bölüm ve 3.kat 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların (toplam 3 adet apartman dairesinin) ESKİ İhale Komisyonu Huzurunda satılması işi. (Detayları dosyasında ve şartnamelerde yazılı.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESKİ Genel Müdürlüğü İhale (Toplantı) Salonu / Üniversite Mahallesi Dr.Refik Saydam Cad. ESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yakutiye – Erzurum
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ DĞİŞİKLİK İLANI
(ZEYİLNAME)

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti ESKİ Genel Müdürlüğüne ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, Yenişehir Yolu Üzeri Paşalar Cad. Dr.İspirlioğlu Sok. Şengel Apt.da bulunan 875 ada 63 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1. Kat 8 Bağımsız Bölüm, 2. Kat 12 Bağımsız Bölüm ve 3.Kat 16 Bağımsız Bölüm numaralı toplam 3 adet taşınmazın (Mesken-Kamu Konutu niteliğindeki üç adet apartman dairesinin) ESKİ İhale Yönetmeliğinin 29/b. maddesi doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile ihale yoluyla SATIŞI işine ilişkin; 21.11.2019 tarihli ihale ilan metninin 2 inci sahifesinde SEHVEN hata yapılmış olup, 2 inci sahife 6 ıncı maddede, ilgili ihale tarihi olan 1 inci sahifenin 3/c maddesinde belirtilen 6 Aralık 2019 yazılması gerekirken, sehven 12 Aralık 2019 olarak yazıldığından dolayı 6 ıncı maddede değişiklik yapılarak, düzeltilme zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu nedenle ihale ilanının 2 inci sahifesindeki 6 ıncı madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir;
“Madde 6- İstekliler ilanda belirtilen 6 Aralık 2019 Cuma günü en geç saat: 14.00’e kadar ihale dosyalarını komisyon başkanlığına teslim ederek, sözlü tekliflerini belirtmek üzere ihale komisyonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Keyfiyet (iş bu zeyilname) İlan Olunur. 29.11.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR