OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Düzeltme ilanı ILN01089890 İhale

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095622
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/HİZ-İŞL/132
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu - İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:7Odunpazarı /ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZEYİLNAME

İKN: 2019/HİZ-İŞL/132


Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. “Bilecik ve Kütahya İllerinde Bulunan Alçak Gerilim (AG) Kullanıcıları İçin GPRS'li Endeks Okuma, GPRS’li İhbar Dağıtımı, GPRS’li Enerji Açma-Kesme, Online Sayaç Sökme Takma Hizmet Alım İşi” için: 05.12.2019 Perşembe günü yapılacak olan ihale görülen lüzum üzerine 11.12.2019 tarihine ertelenmiş ve ihale dokümanlarında aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

1. Sözleşmenin Sözleşme Özet Konuları-Kesin Teminat Geçerlilik Süresi, 8.1. maddesi, 8.11. maddelerinde aşağıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmıştır.

Kesin Teminat Geçerlilik Süresi: Kesin Teminat Mektubu 7 yıl süreli şekilde düzenlenecektir.8.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme’nin imzalanmasından önce; Sözleşme Bedeli’nin % 6’sına (yüzde altı) denk gelen …………………………………. TL (………………………………Türk Lirası) tutarında 7 yıl süreli, geri dönülemez, şartsız, ilk talepte ödeme emrini haiz, İŞVEREN tarafından kabul edilecek bir banka tarafından Ekler’de bulunan formatta düzenlenmiş bir Kesin Teminat Mektubu’nu veya nakdi teminatı İŞVEREN’e sunacaktır.
Kesin Teminat Mektubu’na ilişkin masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. İhaleye katılan bütün teklif sahiplerinin geçici teminat mektupları, ihaleden sonra Muhasebe ve Finansman Müdürlüğüne teslim edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra idari şartnamedeki şartlar yerine getirilmek suretiyle geçici teminatlar teklif sahiplerine iade edilir.

8.11. İşbu sözleşme kapsamında Fiyat artışı ödenmesi öngörülen durumlarda; 9. Madde kapsamında fiyat artışı kapsamında ödenecek bedel için ve 16.1. madde kapsamında İlave iş verilmesi halinde ilave tutarının %6 sı oranında ek kesin teminat alınır. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde ek kesin teminatın niteliği şartsız ve en az 7 yıl süreli şekilde düzenlenecektir.

24.2.10. Teknik şartnamede asgari özellikleri belirtilen El terminali setlerini şirketin onayı ile temin ederek sahada kullanmaya başlayacağını kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET ‘in uygun görmesi halinde YÜKLENİCİ el terminali setlerini temin edene kadar ŞİRKET, YÜKLENİCİ ye mevcut bulunan el terminali setlerini 60 takvim günü için zimmetle teslim edebilecektir.60 gün sonunda Şirket, YÜKLENİCİ ‘nin El terminali setlerini temin etmemesi halinde 60 günlük sürenin sonundaki her gün için 500,00 TL (Beşyüz TL) tutarında ceza uygulayacaktır (geciken gün x 500 TL). ŞİRKET, YÜKLENİCİ ‘nin eksik ve kusurlu iade ettiği El terminali setlerinin bedelini YÜKLENİCİ ‘ye rücu edebilecektir.

2. İhale ilanının 2. Maddesinin ç), d) e) fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
ç) Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 11.12.2019 Çarşamba günü Saat:10:00
d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati : 11.12.2019 Çarşamba günü Saat:13:30
e) Açık Eksiltme Tarihi ve saati : 11.12.2019 Çarşamba günü Saat:13:30
İlan metninin 3.a. maddesinden AFYONKARAHİSAR-UŞAK kelimesi çıkartılmıştır.

3. İdari şartnamenin 3.1. Maddesinin c), d) e) fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
c) Son Teklif Verme Tarihi ve saati : 11.12.2019 Çarşamba günü Saat:10:00
d) Tekliflerin Açılma Tarih ve saati : 11.12.2019 Çarşamba günü Saat:13:30

e) Açık Artırma Tarih ve saati : 11.12.2019 Çarşamba günü Saat:13:30
4. İdari Şartname’nin 7. maddesinin “İş Deneyimini Gösteren Belgeler” başlıklı “k” fıkrası aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

“k) İş deneyimini gösteren belgeler:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren, taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan/devam eden hizmet alımlarıyla ilgili teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş Deneyimini gösteren belgenin tek bir sözleşmeye dayanması zorunlu değildir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR