DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı ILN00934539 ihale

DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940754
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Denizli Çardak Havalimanı taksi hizmetleri en fazla 4 (dört) yaşında ve en az 10 (on) araç ile hizmet verilmesi kaydıyla beher araç için KDV dahil 600.-TL (AltıyüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31/12/2019 tarihine kadar kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZEYİLNAME
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(DHMİ)
KONU: DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI TAKSİ HİZMETLERİ KİRALAMA İHALE İLANI

1. Denizli Çardak Havalimanı taksi hizmetleri en fazla 4 (dört) yaşında ve en az 15 (on beş) araç ile hizmet verilmesi kaydıyla her araç için KDV dahil 600.-TL (AltıyüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek kiraya verileceği 11/01/2019 tarihinde ilan edilmiştir.

2. Söz konusu ihaleye katılma şartnamesinin;
- 1. maddesinin 1. paragrafı “Denizli Çardak Havalimanı taksi hizmetleri en fazla 4 (dört) yaşında ve en az 10 (on) araç ile hizmet verilmesi kaydıyla beher araç için KDV dahil 600.-TL (AltıyüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31/12/2019 tarihine kadar kiraya verilecektir.”
- 3 (a) maddesi “Taksi hizmetleri; Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün
yayımladığı genelgelere uygun olarak verilecektir. İhaleye en fazla 4 (dört) yaşında ve en az 10 (on) adet tahditli plakaya haiz aracı bulunan taksi birlikleri, oda ve taksi kooperatifleri veya en fazla 4 (dört) yaşında ve en az 10 (on) adet ticari plakaya haiz A1 yetki belgesi olan gerçek/tüzel kişiler iştirak edebilecektir. İhaleye katılacaklar araçlara ilişkin ruhsat ve yetki belgelerini ibraz edecektir.”
şeklinde değiştirilmiştir.

3. Söz konusu hizmete talip olanlar 19/02/2019 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4. 07/02/2019 tarihinde yapılacak olan ihale 19/02/2019 tarihine ertelenmiş olup, söz konusu ihale saat 14.30’da DHMİ Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

5. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilan yolu ile duyurulur.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR