TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Düzeltme ilanı ıln00867881 ihale

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872885
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 11:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DÜZELTME İLANI


28.09.2018 tarihinde yayınlanan ‘‘Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin 29 Yıl Süreli İrtifak Hakkı Tesis Etmek Ve Tahsisli/İzinli Alanların Kullanım Hakkını Vermek Suretiyle Yapımı ve İşletilmesi’’ işine ait ilanda, istenilen belgelerin belirtildiği bazı maddelerin içeriğindeki madde sayıları sehven yanlış yazılmış olup, istenilen belgelerin düzeltilmiş hali aşağıdaki şekilde olacaktır.
3.9. Bu ilanın 3.22 maddesi çerçevesinde işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile Teknik İşbirliği yapılacaksa İdari şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-8) beyanname,
3.16. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi bu ilanın madde 3.19. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı İdari Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz,
3.17. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-7'ye uygun İş Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır. (İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi bu ilanın 3.19. maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan ortak girişim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye şirketi kurulacak ve sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesi İdare’ye sunulacaktır. Sözleşme, yukarıda anılan şekilde kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.)
3.31. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.2., 3.3. ve 3.7. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
3.32. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.1., 3.4., 3.6., 3.9., 3.10., 3.14. maddelerinde yer alan belgelerin iş ortaklığı adına sunulması zorunludur.
3.33. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.5 maddesinde sayılan belgeyi ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına ya da hisseleri oranında iş ortaklığı adına verebileceği gibi ortaklar dilerse söz konusu belgeyi ortaklık adına da sunabilirler.
3.34. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.19. ve 3.21. maddesinde belirtilen belgeyi ortaklardan birinin sağlaması yeterlidir.
3.35. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.22. maddesinde sayılan şartları ortak girişim bütününün birlikte sağlaması yeterlidir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR