SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Yükleme, nakliye ve boşaltma hizmetleri alınacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040462
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

KARDEŞ 21.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/397237
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamızda 2019-2020 kampanya döneminde üretilecek Kristal Şekerin  istife alınması, satış amacıyla kamyonlar yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen şekerlerin yüklenmesi ve  boşaltılması. Kampanya sonrası şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, Avarya şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların temizliği
İşin Yapılacağı Yer
:
Susurluk  Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI
İHALE İLANI

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya döneminde, kampanyada üretilen +-%20 toleranslı 70.000 ton şekerin ambarlara istiflenmesi ve ambarlarda bulunan +-%20 toleranslı 70.000 ton şekerin vasıtalara yüklenmesi,Toplam +-%20 toleranslı 140.000 Ton Şekerin Tahmil ve Tahliyesi İşi Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/397237
1-İdarenin
a-) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR
b-) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 HAT)
c-) Faks No : 0 266 865 26 04-05
2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızda 2019-2020 kampanya döneminde üretilecek Kristal Şekerin istife alınması, satış amacıyla kamyonlar yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen şekerlerin yüklenmesi ve boşaltılması. Kampanya sonrası şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, Avarya şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların temizliği.
b)Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası
c-) İşin Süresi : İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 02.09.2019 Saat: 14.30

4)-İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR