ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Yemek hizmeti alınacaktır

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941332
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
UEDAŞ 19-017
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200 Personel İçin Yemek Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri:
1.1 İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA
1.2 İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr
1.3 İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.tr
2. İhaleye İlişkin Bilgiler:
2.1 İhale Kayıt No: UEDAŞ 19-017
2.2 İhale Konusu İş: 200 Personel İçin Yemek Hizmet Alımı
2.3 İşin Süresi: 3 YIL
2.4 İhale Tarih-Saati: 14.02.2019 Saat 10.30
2.5 Nihai Teklif Teslim Tarih-Saati: 14.02.2019 Saat 10.00
2.6 İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA
3. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri:
3.1 İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep edilmesi zorunludur.
3.2 İhaleye katılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunludur.
3.3 Kamu İhalelerinden yasaklı olan firmalar ihaleye katılamazlar.
3.4 Yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.
3.5 İş Ortaklıkları ihaleye katılamazlar.
3.6 Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.
3.7 İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir.
3.8 İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
3.9 Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir.
3.10 Yemek UEDAŞ Genel Müdürlük yemekhanesinde hazırlanacak, servis ve dağıtımı yapılacaktır.
Ekonomik-Mali Yeterlik Kriterleri:
3.11 İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam teklif tutarının (3 yıllık tutarın) en az %150 ‘si oranında İş hacmini gösteren belge sunulacaktır.
3.12 Teklif Tutarının (3 yıllık tutarın) en az %150 ‘si oranında Banka Referans Mektubu sunulacaktır.
Mesleki-Teknik Yeterlik Kriterleri:
3.13 İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır.
3.14 Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait olmak üzere toplam teklif tutarının (3 yıllık tutarın) en az %150 ‘si oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır.
Benzer İşler: Yemek Hizmetleri
3.15 İstekli teklifinde istenen şartları karşıladığını ilişkin olarak sözleşme içeriğinde bulunan Teknik Şartlarla ilgili cevabını ileterek taahhüt edecektir.
3.16 İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhale Dokümanının Temini:
İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren ihale adresinde incelenebilir ve 12.02.2019 günü saat 15.00 ‘e kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim alınabilir veya isteklinin talebi halinde dijital kopyası isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilebilir.
5. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi:
Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir.

İlanen Duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR