ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Yaş pancar posasının paketlenmesi ve nakliye hizmeti alınacaktır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037614
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERKENT 09.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/384752
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 kampanya döneminde Fabrikamızda 6.000 ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Satıştan dolayı Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması hizmet alımı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü

2019/2020 kampanya döneminde Fabrikamızda 6.000 ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Satıştan dolayı Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt numarası : 2019/384752
1- İdarenin
a) adresi : Yurtbaşı Beldesi Cadde:11 23179/ELAZIĞ
b) telefon ve faks numarası : 0424 251 28 75-79-0424 251 24 14
c) elektronik posta adresi : -
2- İhale Konusu Hizmetin

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 80 gün süreli (+/- % 20 toleranslı) 6.000 ton yaş pancar posasının paketlenmesi, depolama
  alanına taşınması, nakliye araçlarına yüklenmesi, makineleri bakım
  ve tamiratlarının yapılması işidir.
 2. Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası
 3. İşin süresi : Fabrikamızın 2019/2020 pancar kampanya dönemi
  3- İhalenin
  a) yapılacağı yer: Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
  b) tarihi ve saati : 26/ 08/2019 Pazartesi günü, saat 14:00

  4-İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
  5- İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.Dahil)
  118,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
  6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine
  elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
  gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
11-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR