İSTANBUL İLİ ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alınacaktır

İSTANBUL İLİ ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911198
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN GAZETESİ BİRGÜN 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/629079
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Ay Süreli 2019 yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1.Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi 2.Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Ünalan Semt Polikliniği 3.Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 4.Şile Devlet Hastanesi 5.Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi 6.Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 7.Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üsküdar Diyabet Merkezi 8.Üsküdar Devlet Hastanesi 9.Üsküdar Devlet Hastanesi Doğancılar Semt Polikliniği 10.Üsküdar Devlet Hastanesi Çamlıca Semt Polikliniği 11.Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 12.Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kezban Esat Ünsal Semt Polikliniği 13.Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mustafa Kemal Semt Polikliniği 14.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 15.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Validebağ Ek Hizmet Binası 16.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yel Değirmeni Semt Polikliniği 17.Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 18.Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 19.Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Semt Polikliniği 20.Beykoz Devlet Hastanesi 21.Beykoz Devlet Hastanesi Tepe Üstü Ek Hizmet Binası 22.Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 23.Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Murat Reis Semt Polikliniği 24.Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 25.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 26.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Erenköy Semt Polikliniği
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/629079

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 İçerenköy Mh. E-5 Karayolu Üzeri 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL Ataşehir /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02165787878-7765 - 02165787893
c) Elektronik Posta Adresi : baskanliksatinalma4@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süreli 2019 yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1.Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi 2.Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Ünalan Semt Polikliniği 3.Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 4.Şile Devlet Hastanesi 5.Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi 6.Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 7.Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üsküdar Diyabet Merkezi 8.Üsküdar Devlet Hastanesi 9.Üsküdar Devlet Hastanesi Doğancılar Semt Polikliniği 10.Üsküdar Devlet Hastanesi Çamlıca Semt Polikliniği 11.Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 12.Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kezban Esat Ünsal Semt Polikliniği 13.Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mustafa Kemal Semt Polikliniği 14.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 15.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Validebağ Ek Hizmet Binası 16.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yel Değirmeni Semt Polikliniği 17.Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 18.Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 19.Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Semt Polikliniği 20.Beykoz Devlet Hastanesi 21.Beykoz Devlet Hastanesi Tepe Üstü Ek Hizmet Binası 22.Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 23.Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Murat Reis Semt Polikliniği 24.Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 25.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 26.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Erenköy Semt Polikliniği
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 24.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.Yüklenici Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK) yetki belgesi teklif dosyalarında sunulacaktır
2.TMGDK, kurulduğu UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, UDHB I.Bölge (İstanbul) bölgesinde şube açtığına dair belge ihale dosyasında sunulmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
TMGDK, sağlık tesislerine görevlendireceği TMGD’ler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin EK-4’deki formata uygun kimlik belgeleri ihale dosyasında sunulmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 numaralı hesaba doküman bedeli yatırılarak dekont karşılığında İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satın Alma Birimi'nden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR