KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Su Jeti (basınçlı yıkama makinesi) ile boru temizliği işi ihale edilecektir

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962594
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM37 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/119852
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
37.085 Adet Su Jeti İle Boru Temizliği ve Gerekli Durumlarda Makinato İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Su Jeti (Basınçlı Yıkama Makinesi) İle Boru Temizliği ve Gerekli Durumlarda Makinato İşi

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/119852
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı 37.085 Adet Su Jeti İle Boru Temizliği ve Gerekli Durumlarda Makinato İşi,
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) işin süresi Su Jeti (Basınçlı Yıkama Makinesi) İle Boru Temizliği ve Gerekli Durumlarda Makinato işi için 60 İş günü,
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 01.04.2019, Saat:14:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR