ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Su arıtma cihazı sistemi kurulum hizmeti alınacaktır

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960241
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/89130
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tam Otomotik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi ve Tam Otomotik Reverse Osmos (Ters Osmos )Su Arıtma Cihazı Sistemi Kurulumu Hizmet Alımı İşi, Tam Otomotik Reverse Osmos (Ters Osmos )Su Arıtma Cihazı Sistemi Kurulumu Hizmet Alımı İşi İhalesi(2 Kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAM OTOMOTİK AKTİF KARBON FİLTRASYON SİSTEMİ VE TAM OTOMOTİK REVERSE OSMOS (TERS OSMOS ) SU ARITMA CİHAZI SİSTEMİ KURULUMU, TAM OTOMOTİK REVERSE OSMOS (TERS OSMOS ) REVERSE OSMOS (TERS OSMOS ) SU ARITMA CİHAZI SİSTEMİ KURULUMU HİZMET ALIMI İHALESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tam Otomotik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi ve Tam Otomotik Reverse Osmos (Ters Osmos ) Su Arıtma Cihazı Sistemi Kurulumu, Tam Otomotik Reverse Osmos (Ters Osmos ) Reverse Osmos (Ters Osmos ) Su Arıtma Cihazı Sistemi Kurulumu Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/89130

1-İdarenin

a) Adresi : Elmalıkent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi : umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tam Otomotik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi ve Tam Otomotik Reverse Osmos (Ters Osmos )Su Arıtma Cihazı Sistemi Kurulumu Hizmet Alımı İşi, Tam Otomotik Reverse Osmos (Ters Osmos )Su Arıtma Cihazı Sistemi Kurulumu Hizmet Alımı İşi İhalesi(2 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3(üç) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Teklif Veren İstekliler;
-1. Kaleme teklif veren istekliler; m3 su sayaç sistemli olarak cihaz çalışması yapısında olacaktır. m3 su sayacı, kablolama ve kontrol paneli otomasyon sistemi malzemeleri için yüklenici ek ücret talep etmeyeceğini, sayaç hat üzerine yüklenici tarafından temin edildikten sonra ücretsiz olarak montaj edilerek aktif hale getirileceğini taahhüt edilmelidir, İhale dosyasında sunmalıdır.
-1.Kaleme Teklif Veren İstekliler; Ürün en az 5 (beş) yıl koşulsuz olarak yüklenici firma garantisinde olacağını taahhüt edilmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
-1.Kaleme Teklif Veren İstekliler; Yüklenici Firma sistemin kontrolünde ve bakımında kullanılacak bakım- onarım kiti ve su kalitesi kontrol kiti ücretsiz olarak 10 takım set (reverse osmos çıkış suyu kontrol için tüm ölçümleri yapabilecek) ölçüm kiti, Prefiltre ve mikron filtre kartuşlarında her bir ünite için 5 er adet filtre, Cihazla 1 takım set ultraviyole lamba kiti yedek olarak ücretsiz teslim edeceğini taahhüt edilmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
-2. Kaleme Teklif Veren İstekliler; Yüklenici Firma sistemin kontrolünde ve bakımında kullanılacak bakım- onarım kiti ve su kalitesi kontrol kiti ücretsiz olarak 10 takım set (reverse osmos çıkış suyu kontrol için tüm ölçümleri yapabilecek) ölçüm kiti, Prefiltre ve mikron filtre kartuşlarında her bir ünite için 5 er adet filtre vereceğini taahhüt edilmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Demontaj- Montaj ve çalıştırma ile ilgili tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacağını taahhüt edilmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Demontaj- Montaj sırasında kaza ve hasarlardan firma sorumludur, firma çalışma esnasında kendisi iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alarak çalışma yapacaklarını taahhüt edilmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Arızası giderilmeyen cihaz parçası yenisi ile garanti süreci içerisinde ücretsiz değiştirileceğini taahhüt edilmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Yüklenici cihazların çalışma prensibi ile ilgili olarak hastane teknik servisine eğitim vereceğini taahhüt edilmelidir. ihale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Cihazlar, çalışır durumda teslim edildiği tarihten itibaren yedek parça ve sarf malzeme dahil en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olmalıdır, Bu garanti hem yüklenici hem de üretici tarafından taahhüt edilmelidir. ihale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Malzeme ve işçilik hatalarına karşı, üretici ve yüklenici firma garanti süresi sonrası 10 yıl yedek parça bulundurma taahhüdünü ihale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Yüklenici tüm cihazların sarf malzeme dahil bakımını ve kontrolünü düzenli şekilde 24 ay boyunca (aylık periyotlarda) hastane teknik servis personeli nezaretinde yapacağına dair uygunluk belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı yürürlükte geçerli Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Cihaz yerli ürün ise yerli ürün olduğuna dair uygunluk belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Yüklenici firma imalatçı ise yerli Türk Patent Enstitüsünden alınmış su arıtma cihazlarının imal ettiğine dair belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; İşletme ve kullanıma yönelik, üretici tarafından hazırlanmış doküman paketinden Türkçe olarak verilmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Cihazların markasına ait Türkiye geneli yetkili teknik Servis istasyonlarını gösterir liste İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Membran CI dayanımı, Ph çalışma aralığı hakkında teknik bilgi ve dokümanı İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; Ters Osmoz cihazı Avrupa Farmakopisinde su kalitesi standartlarını sağladığını ve cihaz kurulumundan sonra laboratuar test analiz sonucuyla bunu belgelemeyi taahhüt etmelidir. İhale dosyasında sunmalıdır.
- Teklif Veren İstekliler; “TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK ”başlığı altında madde madde açıklayıcı teknik şartnameye cevap beyanı hazırlanarak ihale dosyasında sunmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR