CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Silajlık mısır hasadı, nakliyesi ve sıkıştırılması hizmeti alınacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188225
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğümüzce, 2020 Yılı I. ve II. Ürün Silajlık Mısır Hasadı, Nakliyesi ve Sıkıştırılması Hizmet Alımı işi ihalesi yaptırılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğümüzce, 2020 Yılı I. ve II. Ürün Silajlık Mısır Hasadı, Nakliyesi ve Sıkıştırılması Hizmet Alımı işi ihalesi yaptırılacaktır.

İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler (KDV Dahil), 250,00 TL bedelle ihale dokümanını İşletmemizden satın alabilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarlarının % 3’ünden
az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, 200.000,00 TL tutarında risk teminatı alınır.

İhale 21.07.2020 Salı günü saat 14:00’de kapalı zarf usulü ile İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 28.07.2020 Salı günü aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

İhale saatinden sonra verilen teklifler dikkate alınmaz.

İhale konusu iş 1 (bir) parti halinde ihale edilmiş olup; ihaleye iştirak edecek istekliler bir partinin tamamı için teklif vereceklerdir.

Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜA D R E S :
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Ceylanpınar-ŞANLIURFA
Tlf.: (0414) 4714974 (5 Hat)
Faks: (0414) 4714378-4715228

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR