PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sigorta poliçe hizmeti alınacaktır

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039317
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yukarıda İhale Notunda açıklanan 9 branş Sigorta poliçe hizmeti
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Deniz Kampüsü : Postane Mah. Manastır Yolu Eflatun Sok. No:8 TUZLA/İSTANBUL Hazırlık Kampüsü:   İstasyon  Mah. Hakim Sok. No:3 Tuzla /İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SİGORTA HİZMET ALIMI İHALE DUYURUSU

İhale Şehri : İstanbul
İş Şehri : İstanbul
Kurum : T.C. Piri Reis Üniversitesi
İşin Adı/Konusu/Cinsi : Sigorta Poliçe Hizmeti
İhale Tarihi : 22.08.2019 11:00
İdari-Teknik Şartname/Keşif Planı: İşin yapılacağı yerin keşif planı ve İdari –Teknik Şartnamenin temini için Satınalma Müdürlüğü ile irtibat sağlanarak 19.08.2019-20.08.2019 tarihleri arasında randevu oluşturularak gerçekleştirilebilir. Şirketlerinden ihaleye katılma, şartnameleri almaya ve teklif vermeye yetkilidir belgesi olmalıdır. Duyurumuzda belirtilen 3. maddede istenen belgelerin de kapalı zarf ile şartnameler teslim alınırken Satınalma Müdürlüğü’ne zarf içerisinde 19.08.2019-20.08.2019 tarih aralığında teslim edilmesi gereklidir.
İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Teklif -Açık Eksiltme)
İhale Notu : T.C. Piri Reis Üniversitesi’ne ait Hazırlık Kampüsü ve Deniz Kampüsü ile diğer tesis ve mütemmimlerinin aşağıda belirtilen 9 (dokuz) branşta sigorta hizmet alımını kapsamaktadır.

 1. Yangın

 2. Makine Kırılması

 3. Elektronik Cihaz

 4. Üçüncü Şahıs Sorumluluk

 5. İşveren Mali Mesuliyet

 6. Emniyeti Suiistimal

 7. Para Nakli

 8. Cam Kırılması

 9. Leasing Kapsamında Leasing All Risks


Deniz Kampüsü : Postane Mah. Manastır Yolu Eflatun Sok. No:8 TUZLA/İSTANBUL
Hazırlık Kampüsü: İstasyon Mah. Hakim Sok. No:3 Tuzla /İSTANBUL
Geçici teminat alınmayacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin;

Adresi : Postane Mah. Eflatun Sokak No:8 Tuzla/İstanbul
Telefon ve faks numarası : 0216 581 00 50 – 0216 581 00 51
Elektronik Posta Adresi : info@pirireis.edu.tr ve pirireisuniversitesi@hs03.kep.tr
İhale dök. Gör. İnt.adresi : http://www.pirireis.edu.tr

2. İhale konusu yapım işinin;

a) Niteliği : Sigorta Poliçe Hizmetleri
b) İşin süresi : 01.09.2019 – 31.09.2020
c) Türü : Yukarıda İhale Notunda açıklanan 9 branş Sigorta poliçe hizmeti
d) Miktarı/Tutarı/Teminat değ. : İdari ve teknik şartnamede belirtilen hususlar ile sigorta poliçelerine konu olacak menkul ve gayri menkul kıymetlerin, sigorta eksperinin yaptığı mutabakatlı kıymet takdiri raporunda belirtilen değerler.

3. İstenen Belgeler

 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

 2. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)

 3. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi

 4. 2019 tarihli Oda sicil kayıt sureti

 5. Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)

 6. Geçerli imza sirküleri kopyası

 7. Son Vergi Levhası kopyası

 8. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri

 9. İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,

 10. En son döneme ait SGK’ ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’ dan alınacak ilişiksizlik belgesi

 11. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi

 12. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

 13. Acenta ise ilgili sigorta şirketi tarafından yetkili kılındıklarına dair Yetki Belgesi
  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

4. Ayrıntılı bilgiye üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR