YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ses, internet ve data hizmeti alınacaktır

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075552
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 05.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201910004
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ses, İnternet, Data Hatları Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yaşar Üniversitesi Senato Toplantı Odası
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

[YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ]


SES, İNTERNET, DATA HATLARI HİZMET ALIMI açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 201910004
1-İdarenin
a) Adresi :ÜNİVERSİTE CAD. NO:37-39 SELÇUK YAŞAR KAMPÜS BORNOVA-İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02325707662 - 02325707003
c) Elektronik posta adresi : ihale@yasar.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ihale.yasar.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ses, İnternet, Data Hatları Hizmet Alımı
b) Yapılacağı yer : Yaşar Üniversitesi
c) Süresi : 36 AY
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yaşar Üniversitesi Senato Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 13.11.2019 – 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi
4.1.2. Şirket İmza Sirküleri veya Gerçek Kişiler için imza beyannamesi
4.1.3. Ticaret Sicil Belgesi
4.1.4. SGK ve Vergi dairesinden alınmış olan firmanızın prim ya da vergi borç durumuna ilişkin belge
4.1.5. Firmanızı son üç yıla ait SMMM veya YMM onaylı bilançosu ve gelir tablosu

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Yüz Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar [satın alma müdürlüğüne ] elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin en az % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.]

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR