VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Şeker ambarı tahmil tahliye hizmet alımı işi ihale edilecektir

VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036692
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

ERCİŞ''İN SESİ 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
: 2019/371701
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kampanya döneminde tahmini 3 ay 24 kişi ve Kampanya dışında ise 9 ay 6 kişi ile ± % 20 toleranslı 22.000 ton şekerin tahmil tahliye işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.(ayrıntılı bilgi ihale dökümanında belirtilmiştir.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.Ş.F.A.Ş. ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN:


Şeker Ambarı Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/371701
1-İdarenin
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) – 0432 388 20 05
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya döneminde tahmini 3 ay 24 kişi ve Kampanya dışında ise 9 ay 6 kişi ile ± % 20 toleranslı 22.000 ton şekerin tahmil tahliye işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.(ayrıntılı bilgi ihale dökümanında belirtilmiştir.)
b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı
c) İşin süresi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 ay (1 yıl)’dır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 Perşembe günü – Saat: 14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5-İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
9-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
10-Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR