KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Proje saha çalışması hizmeti alınacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065865
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 12.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2001909-İB00092
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
“Türkiye’de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Bütünleşme Model Geliştirilmesi” Projesi saha çalışması
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye Geneli
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE HİZMET ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.

1. Üniversitenin;
1.1. İhaleye çıkan birimi: Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası:
+90 212 338 08 54 +90 212 338 1865
1.3. Adresi:
Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:
Esra YEŞİLGÜL - eyesilgul@ku.edu.tr
2.İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı:
“Türkiye’de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Bütünleşme Model Geliştirilmesi” Projesi saha çalışması
2.2. Niteliği, miktarı ve türü: Hizmet alımı
2.3.Yapılacağı yer: Türkiye Geneli
2.4.Süresi: 7 ay
3.İhalenin;
3.1. Numarası: 2001909-İB00092
3.2.Usulü: Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer :
Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati):
23.10.2019 Çarşamba günü, saat 10:30
3.5.İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:
Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
4.İstenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / Bir yıldan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / Toplam aktif) en az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu gösteren bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler. Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 50,00 TRY’dir.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR58 0006 7010 0000 0057 4981 32İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR