KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Pest kontrol hizmeti ihale usulüyle alınacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049003
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/09-0004
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
PEST KONTROL İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
13.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koç Üniversitesi Hastanesi/9. Kat Seminer Salonu
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ


Pest Kontrol Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2019/09-0004

1-İdarenin
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul
Türkiye
b) Telefon ve faks numarası : 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi : mdsihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : PEST KONTROL İhalesi, Kat Hizmetleri
b) Teslim yeri : Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Hastanesi/9. Kat Seminer Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 Saat 14:00
c) Son teklif ve numune verme tarihi : 13.09.2019 Saat 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
• Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
• Yasaklı olmadığına dair taahhütname
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
• Firma İmza sirküsü
• İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Koç Üniversites
Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına
50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır
Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4
Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlan Görselleri
Pest kontrol hizmeti ihale usulüyle alınacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR