KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875788
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/498944
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Personelini 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında 13 (On üç) adet 30 kişilik Otobüs ve 5 (Beş) adet 20 kişilik minibüs ile taşıma servis hizmeti alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akçaabat-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Boztepe-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Erdoğdu(Çatak)-KTÜ Farabi Hastanesi .Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Bahçecik-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Karşıyaka-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Yomra-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Akçaabat -KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Söğütlü-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Boztepe-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Çukurçayır-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Erdoğdu-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Erdoğdu(Çatak)-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Çamlık-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Yeşiltepe-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Yomra-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Pelitli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, TOKİ, Bahçecik, Yeni Cuma-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Ayasofya-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Aydınlıkevler-Fatih-KTÜ Farabi Hst.Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş , Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Şehir-Boztepe-Çamlık-KTÜ Farabi Hst. Gidiş Dönüş, Söğütlü-Derecik-Ahanda-KTÜ F. Hst. Gidiş Dönüş
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Odası-Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Zemin Kat/ TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


KTÜ FARABİ HASTANESİ PERSONEL TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI (2019 YILI) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/498944

1-İdarenin

a) Adresi : KANUNİ KAMPÜSÜ TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623775544-4623772119 - 4623258016-4623250141
c) Elektronik Posta Adresi : farabibashekimlik@ktu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Personelini 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında 13 (On üç) adet 30 kişilik Otobüs ve 5 (Beş) adet 20 kişilik minibüs ile taşıma servis hizmeti alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akçaabat-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Boztepe-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Erdoğdu(Çatak)-KTÜ Farabi Hastanesi .Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Bahçecik-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Karşıyaka-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Yomra-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Akçaabat -KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Söğütlü-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Boztepe-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Çukurçayır-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Erdoğdu-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Erdoğdu(Çatak)-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Çamlık-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Yeşiltepe-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Yomra-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Pelitli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, TOKİ, Bahçecik, Yeni Cuma-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Ayasofya-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Aydınlıkevler-Fatih-KTÜ Farabi Hst.Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş , Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Beşirli-KTÜ Farabi Hastanesi Gidiş Dönüş, Şehir-Boztepe-Çamlık-KTÜ Farabi Hst. Gidiş Dönüş, Söğütlü-Derecik-Ahanda-KTÜ F. Hst. Gidiş Dönüş
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Odası-Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Zemin Kat/ TRABZON
b) Tarihi ve saati : 06.11.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye teklif verecek istekliler, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin aşağıda belirtilen yetki belgelerinden herhangi birine sahip olacaklar, bu belgelerin "asılları veya noter tasdikli suretleri veya aslı idarece görülmüştür" yapılarak teklif dosyalarında sunacaklardır.
B türü yetki belgesi,
B2 türü yetki belgesi,
D türü yetki belgesi,
D2 türü yetki belgesi,
D4 türü yetki belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde yapılan personel taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Odası-Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Zemin Kat/ TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Odası-Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Zemin Kat/ TRABZON (Ahmet HIZARCI) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR