VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Personel hizmeti alınacaktır

VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189662
Şehir : Van / Erciş
Yayınlandığı Gazeteler

ERCİŞ''İN SESİ 13.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/353834
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı, Kristal Şeker Ambalajlama ve Pancar Yüzdürme İşçiliği Hizmetinin +/-%20 toleranslı105 gün süreyle 44 kişi olarak teknik şartnameye uygun olarak çalıştırılması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Erciş/Van
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI
PANCAR ANALİZ LABORATUARI, KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI,KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA VE PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİĞİ HİZMETİ İŞİ


Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı, Kristal Şeker Ambalajlama ve Pancar Yüzdürme İşçiliği Hizmetiihalesi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2020/353834

1-İdarenin
a)-Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 SahilkentMah 65400 - Erciş / VAN
b)-Telefon No : 0 432 388 20 09 (5 Hat)
c)-Faks No : 0 432 388 20 05
d)-Web Adresi : -
2-İhale konusu Hizmetin

a) Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı, Kristal Şeker Ambalajlama ve Pancar Yüzdürme İşçiliği Hizmetinin +/-%20 toleranslı105 gün süreyle 44 kişi olarak teknik şartnameye uygun olarak çalıştırılması işi

b)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı,Ambalajlama Ünitesi ve Meydan Tesisleri

c)-İşin Süresi : Fabrikamızın 2020/2021 kampanya süresi (+- %20 toleranslı 105 gün)
3-İhalenin
a)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b)-Tarih – Saati : 23.07.2020 perşembe günü, saat: 10.00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
Kamu Sektöründe veya Özel Sektörde personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işi benzer işler olarak kabul edilecektir
5. İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dâhil 200,00 TL (Y.İkiyüzTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR