ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Paketleme hizmeti alınacaktır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199899
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/390856
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi (Şeker Üretim) Üretilecek Olan (±%20 Toleranslı) 50.000 Ton Mobil Tip Silindirik Formda Streçlenmiş Balya Silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi ile Yaş Pancar Posası Paketlenmesi Hizmetleri İşi (Hizmet ile ilgili detaylı bilgiler idari şartname ve ekini oluşturan belgelerde yer almaktadır.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


Fabrikamız Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi Hizmetleri Alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2020/390856
1. İdarenin

a)Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ
b)Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414
c)Elektronik Posta Adresi : elazigseker@turkseker.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale Konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi (Şeker Üretim) Üretilecek Olan (±%20 Toleranslı) 50.000 Ton Mobil Tip Silindirik Formda Streçlenmiş Balya Silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi ile Yaş Pancar Posası Paketlenmesi Hizmetleri İşi (Hizmet ile ilgili detaylı bilgiler idari şartname ve ekini oluşturan belgelerde yer almaktadır.)

b ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası
c ) İşin Süresi : İşe başlama tarihini müteakip (±%20 Toleranslı) 115 gündür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b ) Tarihi - Saati : 10.08.2020 - 10:00

4)-İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV Dahil) TL. 200,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8-Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR