İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Otopark hizmeti alınacaktır

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039074
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – OTOPARK HİZMETİ ALIM İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 12:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
22.08.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU-KONFERANS SALONU
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İhale Adı :T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – OTOPARK HİZMETİ ALIM İHALESİ

İhale Yeri : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU-KONFERANS SALONU
İhale Tarihi :22/08/2019
İhale Saati : 12:00
İhale Usulü : AÇIK İHALE
Şartname Ekleri ve Şartname 500,00 TL Karşılığında Satın alma Biriminden Alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Katılımcıdan İstenen Belgeler

  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  • Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat ödeme dekontu

  • Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu

  • Vergi veSgk Borcu yoktur yazıları.(Güncel Tarihli)

  • Ticaret Sicil a ve b bendi yazıları


Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: T.C İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu-İhale Komisyonu 22.08.2019 Saat :09.00’a Kadar
(Maslak Mah. A.O.S. Sitesi No:55 Sokak No:2 Sarıye/İSTANBUL)
Geçici Teminat Miktarı: Teklif Verilen ihale tutarının en az %3 ü belirtilen banka hesabına geçici teminat olarak yatırılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR