EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Nakliye hizmeti alınacaktır

EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063375
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ EREĞLİ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/497751
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamızdan Ereğli’ deki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan muhtelif kiralık depolara 60.000 ton K.Şekerin karayolu ile nakliyesi hizmeti. (günlük taşıma miktarı ± %20 toleranslı 1.000 ton’dur)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Şeker Nakliyesi hizmet alımı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt numarası : 2019 / 497751
1- İdarenin

a) adresi : Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No:164 Ereğli/Konya
b) telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938
c) elektronik posta adresi : -
2- İhale Konusu Hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızdan Ereğli’ deki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan muhtelif kiralık depolara 60.000 ton K.Şekerin karayolu ile nakliyesi hizmeti. (günlük taşıma miktarı ± %20 toleranslı 1.000 ton’dur)

  1. Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikasından – Ereğli Organize Sanayide ki (16 km mesafeli) muhtelif kiralık depolara.

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 70 (yetmiş) gündür.
3- İhalenin
a) yapılacağı yer: Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 24 / 10 /2019 - saat 14:30

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.5- İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir (KDV.Dahil) 118,00.- TL. karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 70 (yetmiş) takvim günü olmalıdır.
11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR