ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Nakliye hizmeti alınacaktır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027560
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/340303
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 Kampanya döneminde Toplam 10.000 ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge Şefliği kantarından Elazığ Şeker fabrikası merkez kantarına karayoluyla ile nakliyesi hizmeti. Nakliye yapılacak kantar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI OFİS BİNASI TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya döneminde Toplam 10.000 ton pancarın Elazığ Şeker Fabrikasına Bağlı Kovancılar Ziraat Bölge şefliği kantarından Elazığ Şeker Fabrikası Merkez Kantarına karayolu ile nakliyesi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.
2019/2020 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/340303
1-İdarenin
a) Adresi : Yurtbaşı Beldesi / Elazığ
b) Telefon ve faks numarası :0 424 251 28 75 – 79 / 0 424 251 24 14
c) Elektronik posta adresi : -----
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2019/2020 Kampanya döneminde Toplam 10.000 ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge Şefliği kantarından Elazığ Şeker fabrikası merkez kantarına karayoluyla ile nakliyesi hizmeti. Nakliye yapılacak kantar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.
b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan)
c) İşin süresi : Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :06.08.2019 Salı günü – Saat;14.00

4- İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve (KDV Hariç) TL. 200,00- (Yüz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
7-Diğer Hususlar :
İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.


Formun Altı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR