VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Nakliye hizmeti alınacaktır

VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025822
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ ERCİŞ HABER 17.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/338305
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Kampanya döneminde fabrikamız yer silosunda stoklanacak +%20 toleranslı 40.000 ton pancarın damperli kamyonlarla 600 m mesafedeki pancar kanallarına taşınması ve boşaltılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI
YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması Hizmeti ihalesi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2019/338305

1-İdarenin
a)-Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN
b)-Telefon No : 0 432 388 20 09 (5 Hat)
c)-Faks No : 0 432 388 20 05
d)-Web Adresi : -
2-İhale konusu Hizmetin
a)-Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019-2020 Kampanya döneminde fabrikamız yer silosunda stoklanacak +%20 toleranslı 40.000 ton pancarın damperli kamyonlarla 600 m mesafedeki pancar kanallarına taşınması ve boşaltılması işi

b)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası

c)-İşin Süresi : ± %20 toleranslı 20 gün
3-İhalenin
a)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b)-Tarih – Saati : 26.07.2019 cuma günü, saat: 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen Hafriyat işleri ile birlikte nakliye işi, maden işleri, yol yapım işleri ve bu iş ile ilgili nakliye işi, diğer nakliye işleri ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak kabul edilecektir.
5. İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dâhil 118,00 TL (Y.YüzonsekizTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR