SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mısır silaj yapımı, nakliyesi ve sıkıştırılması ve gübre taşıma hizmeti alınacaktır

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/386914
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Slajlık hasıl mısırın biçilmesi, slaj çukuruna taşınması, sıkıştırılması ve sığırcılık tesislerindeki gübrenin yüklenerek işletme arazilerine taşınması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI EKİLİŞİ HASIL MISIRIN SLAJ YAPIMI, SLAJIN ÇUKURA TAŞINMASI, SIKIŞTIRILMASI VE GÜBRE TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ


İKN:2019/386914

1-İhaleyi yapan İdarenin

ADI : Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
ADRESİ: Akçadağ / MALATYA
TEL : 0.422.421.41.72-73-74 FAKS: 0.422.421.4175

2-İHALENİN KONUSU: Slajlık hasıl mısırın biçilmesi, slaj çukuruna taşınması, sıkıştırılması ve sığırcılık tesislerindeki gübrenin yüklenerek işletme arazilerine taşınması işidir.

MİKTARI VE TÜRÜ

PARTİ NO İŞİN CİNSİ MİKTARI
1 Slajlık hasıl mısır biçimi (Yeniköy mevkii) 890 dekar
2 Biçimi yapılan hasıl mısırın, tarladan (Yeniköy mevkiinde bulunan) sığırcılık tesislerindeki slaj çukuruna taşınması 4.100 ton
3 Yeniköy mevkiindeki slaj çukuruna taşınacak hasıl mısır slajının LODER ile sıkıştırılması işi 100 saat
4 Yeniköy mevkiindeki gübre yığınından parsellere gübre taşınması 2.000 ton


3- İhale, İşletmemizin İdari Binasında, 19/08/2019 günü saat 14.00’te İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda, 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale, 26/08/2019 günü aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir.
4- İhale dosyası 100,00 ₺ karşılığında İşletmemizden satın alınabilecektir.
5- İhale fiyatı, kapalı zarf teklif usulünce verilecektir.
6- İhale ile ilgili geçici teminat teklif edilen ihale toplam tutarının %3’ü kadar olacaktır.
7- İstekliler geçici teminatlarını ihale günü ve saatine kadar İşletmemiz Veznesine veya T.C Ziraat Bankası Akçadağ/MALATYA Şubesindeki IBAN NO: TR 12 0001 0004 0005 9943 7852 37 nolu hesaba yatırarak, alacakları dekontu komisyonumuza ibraz edeceklerdir.
8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince İstisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR