TURHAL ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Makine Fabrikasında mekanik bakım, tesisat, temizlik v.b. işler yaptırılacaktır

TURHAL ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00967612
Şehir : Tokat / Turhal
Semt-Mahalle : OSMANGAZİ MAH. / TURHAL
Yayınlandığı Gazeteler

TURHAL HAKİMİYET 26.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/133347
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında Meydan Tahmil-Tahliye Pik Kırma, Temizlik,Boya Oksiasetilen Dai.Hizm, Elektrik işleri, Boya işleri, Dökümhane , Mekanik Bakım ve Tesisat Hizmetleri ,14 kişi ile 5 ay 15 gün süreli iş.
İşin Yapılacağı Yer
:
Turhal Makine Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
TURHAL ŞEKER FABRİKASI
İHALE İLANI

Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında yapılacak Meydan Tahmil-Tahliye Pik Kırma, Temizlik,Boya Oksiasetilen Dai.Hizm, Elektrik işleri, Boya işleri, Dökümhane , Mekanik Bakım ve Tesisat Hizmetleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*

:2019/133347

1-İdarenin

a) adresi

:Osmangazi Mah.Şehit Uğur Sağdıç cd. No:3 Turhal/TOKAT

b) telefon ve faks numarası

:0356 275 40 13 -3562751548

c) elektronik posta adresi

:turhalseker@turkseker .gov.tr.

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında Meydan Tahmil-Tahliye Pik Kırma, Temizlik,Boya Oksiasetilen Dai.Hizm, Elektrik işleri, Boya işleri, Dökümhane , Mekanik Bakım ve Tesisat Hizmetleri ,14 kişi ile 5 ay 15 gün süreli iş.

b) Yapılacağı yer

:Turhal Makine Fabrikası

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

:Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) tarihi ve saati

: 04/04/2019 Perşembe günü,Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1.İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
10- İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR