KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kworks demoday etkinlik hizmeti alınacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077788
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satınalma Direktörlüğü
İhale Kayıt No
:
201911-KM00217
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 günlük hizmet alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul Procurement and Facilities Meeting Room
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KWORKS DEMODAY ETKİNLİĞİ HİZMET ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.
Üniversitenin;
1.1. İhaleye çıkan birimi:Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası:+90 212 338 1282 - +90 212 338 1865
1.3.Adresi: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Cem CİNGİ – ccingi@ku.edu.tr
İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı:KOÇ ÜNİVERSİTESİ KWORKS DEMODAY ETKİNLİK İHALESİ (4 ARALIK 2019)
2.2. Niteliği, miktarı ve türü:1 günlük hizmet alımı
2.3. Yapılacağı yer:Koç Üniversitesi RumelifeneriKampüsü, Batı Kampüs, İstinye Kampüs, KWORKS (Şişli Kuluçka Merkezi), Arnavutköy Lojman Güvenlik, Taşmektep Lojman Güvenlik
2.4.Süresi:1 gün
İhalenin;
3.1. Numarası:201911-KM00217
3.2. Usulü:Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
Procurement and Facilities Meeting Room
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati):
14.11.2019 Perşembe günü, saat 14.00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:
Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / Bir yıldan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / Toplam aktif) en az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu gösteren bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler. Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi
için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğü’ne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 45 TL’dir.
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR