EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kristal şeker tahmil tahliye hizmeti alınacaktır

EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130036
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

EREĞLİ 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/70497
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrika ambarları ve kiralık depolarda toplam 320.000 ton Kristal Şeker Tahmil-Tahliye işi.    
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2020/70497
1-İdarenin
a)-Adresi : Beşyüzevler Mah.Şeker Fabrikası Cad.No.164 42310 Ereğli/KONYA
b)-Telefon No : 0 332 734 59 30-36
c)-Faks No : 0 332 734 59 38
d)-Web Adresi : -
2-İhale konusu Hizmetin
a)-Niteliği, Türü ve Miktarı: Fabrika ambarları ve kiralık depolarda toplam 320.000 ton
Kristal Şeker Tahmil-Tahliye işi.

b)-Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika ambarları, kiralık depolar ve bölge depoları
c)-İşin Süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.
3-İhalenin
a)-Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b)-Tarih – Saati : 26.02.2020 – 14:30

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 236,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR