VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kristal şeker ambalajlama hizmeti alınacaktır

VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024225
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ ERCİŞ HABER 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/330829
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 Kampanyasında üretilecek ±%20 toleranslı 22.000 ton şekerin tahmini 62 gün boyunca 3 (üç) vardiya toplam 15 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg’lık torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI
KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Fabrikamız Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2019/330829

1-İdarenin
a)-Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN
b)-Telefon No : 0 432 388 20 09 (5 Hat)
c)-Faks No : 0 432 388 20 05
d)-Web Adresi : -
2-İhale konusu Hizmetin
a)-Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2019/2020 Kampanyasında üretilecek ±%20 toleranslı 22.000 ton şekerin tahmini 62 gün boyunca 3 (üç) vardiya toplam 15 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg’lık torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi işi

b)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi

c)-İşin Süresi : Fabrikamızın 2019/2020 kampanya süresi (+- %20 toleranslı 62 gün)
3-İhalenin
a)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b)-Tarih – Saati : 23.07.2019 salı günü, saat: 14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
Bu İhalede Benzer iş olarak Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dâhil 118,00 TL (Y.YüzonsekizTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR