FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kampüs bahçe bakım ve peyzaj hizmeti alınacaktır

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065300
Şehir : İstanbul / Şile
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Niteliği, türü ve miktarı FMV Işık Üniversitesi’nin Şile & Maslak Kampüsü Bahçe Bakım/ Peyzaj Hizmet Alım işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FMV Işık ÜniversitesiMeşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FMV Işık ÜniversitesiIşık üniversitesi Şile & Maslak Kampüsü Bahçe Bakım/ Peyzaj Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Hizmet Alım işinin, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin
 1. Adresi
FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
 1. Telefon ve faks numarası
Tel :(216) 712 14 60 Fax: (216) 712 14 68
 1. Elektronik posta adresi
nuket.alisozu@isikun.edu.tr
 1. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
www.isikun.edu.tr
2- İhale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktarı
FMV Işık Üniversitesi’nin Şile & Maslak Kampüsü Bahçe Bakım/ Peyzaj Hizmet Alım işi
 1. Yapılacağı yer
FMV Işık Üniversitesi Şile ve Maslak Kampüsü
 1. Süresi
01 Kasım 2019-31 Ekim 2021 (2 Yıl)
3- İhalenin
 1. Yapılacağı yer
FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
 1. Tarihi ve saati
18.10.2019 10.00


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 1. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu. (İç Zarfta bulunacak)
 2. %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu
 3. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 4. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
 5. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
 6. “Vergi Borcu Yoktur” Belgesi
 7. Vergi Dairesi onaylı 2017, 2018 yılı tamamı ve 2019 (ilk üç aylık) Mali Tabloları ve Bilançoları
 8. SGK “Borcu Yoktur Belgesi”
 9. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
 10. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
 11. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 12. Bu Şartnamenin 8.nci maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

m. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir. Bedelin firma bağışı olarak yatırılacak banka hesap numarası:
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İş Bankası Kurumsal Şubesi
TR570006400000112990563012

b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, teklif mektubu örneğindekine göre vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR