İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi basın yayın tanıtım işleri ihalesi yapacaktır

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183565
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
AREL-2006-A-001
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BASIN YAYIN TANITIM İŞLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul AREL Üniversitesi Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 25 D:2 Villa 34537 B. Çekmece/İST
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖN YETERLİK İLANI
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

“İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN TANITIM İŞLERİ” ön yeterlilikle ihale edilecektir.
Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir
İhale kayıt numarası : AREL-2006-A-001
1-İdarenin
a) Adresi : Türkoba Mah. Erguvan Sk. No:26 B. Çekmece/İST
b) Telefon ve faks numarası : 0850 850 27 35 -1532 faks: 0212 860 04 81
c) Elektronik posta adresi : arel@arel.edu.tr
ç) İnternet adresi : www.arel.edu.tr
2-Ön yeterlik konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BASIN YAYIN TANITIM İŞLERİ
b) Yapılacağı yer : İstanbul AREL Üniversitesi Türkoba Mah. Erguvan Sok.
No: 25 D:2 Villa 34537 B. Çekmece/İST
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İstanbul AREL Üniversitesi Türkoba Mah. Erguvan Sok.
No: 25 D:2 Villa 34537 B. Çekmece/İST
b) Tarihi ve saati : 07.07.2020 12.00
1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:
a) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
b) Başvuru mektubu,
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, noter onaylı vekaletname ile vekilin imza sirküsü,
2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) İsteklinin, 2019 bilançosu. Değerlendirme kriteri şartnamede belirtilmiştir.
3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4. Ön yeterlik aşağıda belirtilen adreste ve www.arel.edu.tr web adresi üzerinden bedelsiz olarak
görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur.
a) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer: İstanbul AREL Üniversitesi Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:25 D-2 villa 34537 Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL yada www.arel.edu.tr
b) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği yer: İstanbul AREL Üniversitesi Türkoba
Mahallesi Erguvan Sokak No:25 D-2 villa 34537 Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL yada
www.arel.edu.tr
c) Ön yeterlik değerlendirmesinden geçen istekliler için ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
100 (Yüz) TL
5. Başvurular, değerlendirme tarihi ve saatine kadar elden teslim edilecek olup posta yoluyla verilen
teklifler kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR