ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İşçilik hizmeti alınacaktır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036336
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/379287
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(± % 20 toleranslı) Pancar Analiz Laboratuvar 24 Kişi ile 60 gün süreli 1440 Yevmiye ve 36 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ve 24 kişi 60 gün sonra  12 kişiye düşürülerek 30 gün süreli 360 yevmiye ve 12 Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri ile  Kalite ve İşletme Kontrol hizmetleri 18 Kişi ile 95 Gün Süreli 1710 Yevmiye ve 45 Ulusal Bayram ve Tatil Günleri   olmak üzere Toplam 42 Kişi   3510 yevmiye ile 93 Ulusal Bayram ve Tatil günleri   şeker üretimi kampanyası süresince çalıştırılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İhale İlanı
T.Ş.F.A.Ş. ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı İşçilik Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No: 2019/379287

1. İdarenin
a ) Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ
b ) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414
c ) Elektronik Posta Adresi : elazigseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale Konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : (± % 20 toleranslı) Pancar Analiz Laboratuvar 24 Kişi ile 60 gün süreli 1440 Yevmiye ve 36 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ve 24 kişi 60 gün sonra 12 kişiye düşürülerek 30 gün süreli 360 yevmiye ve 12 Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri ile Kalite ve İşletme Kontrol hizmetleri 18 Kişi ile 95 Gün Süreli 1710 Yevmiye ve 45 Ulusal Bayram ve Tatil Günleri olmak üzere Toplam 42 Kişi 3510 yevmiye ile 93 Ulusal Bayram ve Tatil günleri şeker üretimi kampanyası süresince çalıştırılacaktır.
b ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası
c ) İşin Süresi : Şeker Üretim Kampanyası Dönemi, Tahmini 90-95 gün
(+-% 20 toleranslı)

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b ) Tarihi - Saati : 27.08.2019 - 14:00

4- İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7-Diğer Hususlar:
Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR