EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İşçilik hizmeti alınacaktır

EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026168
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

EREĞLİ GÜNEŞ 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/337796
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 kampanya döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında 20 adet personel ile 140 (Yüzkırk) gün süreli yapılacak olan işçilik hizmeti.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ereğli Şeker Fabrikası     
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü


Fabrikamız, Kalite ve İşletme Laboratuarı İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2019/337796
1-İdarenin
a)-Adresi : Beşyüzevler Mh.Şeker Fabrikası Cd.No: 164 Ereğli/Konya

b)-Telefon No : 0 332 734 59 30-36
c)-Faks No : 0 332 734 59 38
d)-Web Adresi : -
2-İhale konusu Hizmetin
a)-Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019/2020 kampanya döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında 20 adet personel ile 140 (Yüzkırk) gün süreli yapılacak olan işçilik hizmeti.

b)-Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası

c)-İşin Süresi : Fabrikamızın 2019/2020 kampanya dönemi süresi

3-İhalenin
a)-Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b)-Tarih – Saati : 29.07.2019 Pazartesi günü, saat:14.30
4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
11. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR