AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İş yeri hekimliği hizmeti alınacaktır

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200014
Şehir : Kahramanmaraş / Afşin
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİL AFŞİN 28.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/389105
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet alımı, EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan işyeri hekiminin 2 yıl (24 ay) süre ile çalıştırılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HİZMET ALIMI İHALE İLANI
EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan işyeri hekiminin 2 yıl (24 ay) süre ile çalıştırılması hizmet alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2020/389105
1-İdarenin;
a)Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 76-77-78-0344 524 25 80-82
c)Elektronik posta adresi : erkan.koc@euas.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin ;
a)Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı, EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan işyeri hekiminin 2 yıl (24 ay) süre ile çalıştırılması işi
b)Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
3-İhalenin yapılacağı;
a)Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saat : 26/08/2020 Çarşamba günü saat 11:00
4-İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2020/32)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
6-İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
7-Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
8-İhale ile ilgili bilgilere https://ekap.kik.gov.tr ve https://afsinbtermik.euas.gov.tr ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
9-Bu ihale Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR