BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fotoğraf ve video çekme işi 3 yıllığına kiraya verilecektir

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye Nikah Salonunda yapılan nikah törenlerindeki topluluğun nezahatine uygun bir biçimde,gerek nikahtan önce,gerekse nikahtan sonra ilgililerin isteği halinde fotoğraf ve video çekme işinin 3 yıllığına kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C.BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  1. Belediye Nikah Salonunda yapılan nikah törenlerindeki topluluğun nezahatine uygun bir biçimde,gerek nikahtan önce,gerekse nikahtan sonra ilgililerin isteği halinde fotoğraf ve video çekme işinin 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.
  2. Şartnamesi 250 TL bedelle Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.
  3. İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 23 Ocak 2020 tarih, Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden yapılacaktır.
  4. 32.000,00 TL+KDV/ay muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü(34.560,00 TL) tutarında geçici teminat ve 2 aylık kira bedeli(64.000,00 TL) karşılığı iştirak(kefalet) teminatı alınması kaydıyla.
  5. İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER

a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
ç) Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinden ihale tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde alınmış sicile kayıtlı olduğuna ilişkin belge.(Gerçek Kişiler)
d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
e) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)
f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
g) Ustalık Belgesi ( Gerçek Kişiler için kendi adına,Tüzel Kişiler için en az biri adına yada ihale tarihi itibariyle en az 3 (üç) ay öncesinden sigortalı olarak çalışan adına düzenlenmiş onaylı sureti verilecektir.Sigortalı çalışan adına belgenin verilmesi halinde aynı kişinin sigortalı olduğuna dair belgelerinde onaylı sureti verilecektir.)
h) Fotoğraf ve/veya Video çekim işi yaptığına dair ihale tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl öncesi alınmış iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
ı)Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müracaatları gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR