FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FMV Işık Üniversitesi Tercih Dönemi Medya Planlama ve Satın Alım Hizmeti ihale edilecektir

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01176932
Şehir : İstanbul / Şile
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 22.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
FMV Işık Üniversitesi, Tercih Dönemi Medya Planlama ve Satın Alım Hizmeti İşleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.06.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FMV Işık Üniversitesi  Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İPTAL EDİLMİŞTİR

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi


Işık Üniversitesi, Tercih Dönemi Medya Planlama ve Satın Alım Hizmeti işi Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


1- İdarenin
a) Adresi FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası Tel 4440799 Fax: (216) 712 14 68
c) Elektronik posta adresi nuket.alisozu@isikun.edu.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi www.isikun.edu.tr


2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı FMV Işık Üniversitesi, Tercih Dönemi Medya Planlama ve Satın Alım Hizmeti İşleri
b) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
c) Süresi 2 ay


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati 30.06.2020 15.00


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu. (İç Zarfta bulunacak)
b. %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu.
c. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
d. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
e. İSTEKLİ’nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ’ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
f. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
g. “Vergi Borcu Yoktur” Belgesi
h. Vergi Dairesi onaylı 2018 - 2019 yılı ve 2020 yılı ilk çeyreğini kapsayan mali tabloları ve bilançoları.
i. SGK “Borcu Yoktur Belgesi”
j. Çalışılan Bankalar Listesi,
k. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
l. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
m. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
n. Bu Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
o. İş referans belgeleri (Yüklenicinin yurt içinde kamu veya eğitim sektöründe son 5 yılda yaptıkları, İDARE tarafından kusursuz kabul edilen hizmet veya İDARİ konusu dahil benzer işleri bitirdiklerine ilişkin referanslar ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren Yüklenici yetki belgesi veya sözleşme dosyalarını İdare’ye sunmaları zorunludur.)
p. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.


5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
TR570006400000112990563012

b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir.


7.İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektub örneğine göre vereceklerdir.


8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.


9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR