BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı ( İKN 2018/79806- İdari şartname değişikliği)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00766136
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 10.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/79806
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Orhaneli,Büyükorhan,Harmancık
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası Meşe Salonu-Altınova mh. İstanbul Caddesi No:420/8 Osmangazi/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
DÜZELTME İLANI
TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/79806

1- İdarenin

a) Adresi

:

Altınova Mahallesi İstanbul Cad. 4 Km. 420/1 16250 OSMANGAZİ/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2242114090 - 2242114080

c) Elektronik posta adresi

:

bursaobm@ogm.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

01.03.2018 - 3560

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

BURSA ŞEHİR GAZETESİ - 01.03.2018

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

1-İdari Şartnamenin 7.1.h maddesi ve ihale ilanının 4.1.1.3 maddesi iptal edilmiştir.

2-İdari Şartnamenin 7.5.2 maddesi ve ihale ilanının “Makine, techizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” 4.3.2 başlıklı maddesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

İşin yapılabilmesi için en az 1 adet 160-230 HP gücünde Dozer gereklidir.

İstekliler yukarıda belirtilen makinaya ait ;

1-İsteklinin kendi malı olması halinde makinelere ait ruhsat, demirbaş veya amortisman defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

2-Geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama yoluyla edinilmiş makine veya ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

3-İş ortaklığında makine,teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4-Kiralık olarak temin edilecek makineler için ise, en az işin süresi kadar geçerli olan noter onaylı kira sözleşmesini

teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR