AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Dosya hazırlama hizmeti alınacaktır

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152595
Şehir : Kahramanmaraş / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 18.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KAHRAMANMARAŞ  TESİS EDİLEN EDİLECEK OLAN ENERJİ NAKİL HATLARININ KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI  İŞİ 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Akedaş Merkez binası
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN TESİS EDİLEN EDİLECEK OLAN ENERJİ NAKİL HATLARININ KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ
İHALE İLANI

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, aşağıda detaylandırılan iş için açık ihale yoluyla KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ yapılacaktır.

DOSYA NUMARASI

İŞİN ADI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

2020.46.KAM.01


KAHRAMANMARAŞ TESİS EDİLEN EDİLECEK OLAN ENERJİ NAKİL HATLARININ KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ

30.03.2020

14:00

2020.02.KAM.01


ADIYAMAN TESİS EDİLEN EDİLECEK OLAN ENERJİ NAKİL HATLARININ KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ

30.03.2020

14:30


Açıklama;
- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ;
* İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
-Teklif fiyat cetveli
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname
*Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstekliler, toplam teklif ettikleri bedelin en az %90(Yüzde doksan)’ı oranında olan, ihale ilan tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde tamamlanmış işlere ait iş bitirme/ iş deneyim/ referans belgelerini sunacaklardır.
* TMMOB Faaliyetlerini Gösterir Belgeler;
İstekliler TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olduklarını ve faaliyetlerini sürdüklerini gösteren büro tescil belgesi ve tescil yenileme kartı ile mesleki faaliyetten men edilmediğini gösteren belgelerin tarafımıza sunması gerekmektedir.
* Harita mühendislerinden (toplam en az 2 personel) istenilen evraklar;
a) En az bir Harita mühendisi, Oda kayıt belgesine göre 5 yıl tecrübeli, daha önce ENH kamulaştırma işi yapmış olduğunu iş deneyim belgesi veya imzalı ve onaylı proje antetleriyle belgelemeli. Teklif veren firmada son 6 aydır çalıştığını SGK dökümü ile belgelemeli.(Şirket sahibi olması halinde SGK dökümü aranmayacaktır.)
b) En az bir Harita Mühendisi. Oda kayıt belgesine göre 1 yıl tecrübeli. Teklif veren firmada son 6 aydır çalıştığını SGK dökümü ile belgelemeli.
* Harita teknikeri, 2 personel mezuniyet tarihine göre asgari 1 yıl tecrübeli, teklif veren firmada son 6 aydır çalıştığını SGK dökümü ile belgelemeli.
* 1 adet CAD Programı. Fatura veya amortisman defteri ile belgelemeli.
* 1 adet Total Station ölçüm aleti. Fatura veya amortisman defteri ile belgelemeli.
* 2 adet CORS GPS, Çalışma ekibi 1 takım olarak planlanmakta, her takıma 1 adet gezici ve 1 adet sabit olarak düşünülmüştür.
Fatura veya amortisman defteri ile belgelemeli.
* İstekliler ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu, vergi borcu yoktur yazısı sunacaktır.
*İsteklinin/İsteklilerin tekniker kadroları yerine aynı yeterliliğe sahip mühendis kadrosu sunması, tekniker kadroları yerine
aynı yeterliliğe sahip teknisyen kadrosu sunulması kabul edilecektir. Belirtilen yeterlilik maddelerinin isteklinin / isteklilerin
sağlaması şartı aranır.
İhale dosyaları, AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Genel Müdürlüğü- Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş Satınalma Müdürlüğünde görülebilir veya akedas.satinalma@hs03.kep.tr kep adresinden irtibata geçilerek ihale dosyasının tamamı temin edilebilir. İhale dosya bedeli olmayıp ihalelere katılmak isteyen istekliler, ihale dokümanlarını, Şirketimiz Satın alma Müdürlüğünden imza karşılığı elden, elektronik posta başvurusu sonucu istekliye ödemeli kargo ile veya kayıtlı e-posta adresi yoluyla temin edebilirler. Bu üç yöntemden birinin olmaması durumunda ihaleye teklif kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan idari belgeleri sunmaları gerekir:
Tüm detaylar ihale dokümanlarında ayrıntılı olarak verilmiştir.

İhale Yeri ve Adresi;
Teklif zarfları; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Akedaş Merkez binasında yapılacak oturumlarda açılacaktır.

Şirket Adı

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş

Telefon

0344 221 35 10

Fax

0344 225 35 31

Adres

Gayberli Mah. 28043. Sokak B blok No:43/A
Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

İlgili Kişi

HACI İDRİS KAPLAN

Telefon

0543 677 3891

E-posta

haciidris.kaplan@akedasdagitim.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

akedas.satinalma@hs03.kep.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR