TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Dinlenme salonunun işletilmesi hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040913
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız Meydan sahasında bulunan Çiftçi ve Şoför Dinlenme salonunun şeker üretim kampanyası Süresince işletilmesi hizmeti işidir. (Yaklaşık 130 gün süreli)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


KAZIM TAŞKENT ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Fabrikamız Meydan sahasında bulunan Çiftçi ve Şoför dinlenme salonunun işletilmesi hizmeti işidir.

1-İdarenin

a) Adresi

: Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222-230 27 39- 353(10 hat) 0222-230 27 38

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız Meydan sahasında bulunan Çiftçi ve Şoför
Dinlenme salonunun şeker üretim kampanyası
Süresince işletilmesi hizmeti işidir. (Yaklaşık 130 gün süreli)

a) Yapılacağı yer

: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati

: 04.09.2019 – Saat:14:003-Teklifler, 04.09.2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

5- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.

6- İhalemize açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edilebileceğinden firma yetkililerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER:

a-Çiftçi ve Şoför dinlenme salonu 2019/2020 şeker üretim kampanyası süresince kiraya verileceğinden teklif sahipleri mektuplarını KDV hariç sezonluk olarak vereceklerdir.

b-Geçici teminat mektubu veya vezne makbuzu,

c-Her sayfası imzalanmış kira şartnamesi ve sözleşmesi

d-İstekli ortaklık ise teklif mektubu şartnamesi ve sözleşme altındaki imzaların şirketi temsile yetkili kişi ya da kişi ya da kişilere ait olduğunu gösteren noterden tasdikli belge,

e-Gerçek usulde vergiye tabi olan istekli firmaların Vergi Levhası Sureti,

g-Ticaret sicil kaydı

f-Kayıtlı olduğu Oda sicil belgesi
Bu belgeler ile teminat mektubu teklif mektubuyla birlikte bir zarfa konularak fabrikamız Haberleşme servisine ihale saatinden önce teslim edilecektir

8-İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR