İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

CRM yazılımı temini ve bakım ihalesi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155614
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
İhale No: 202003001
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

İhale No 202003001
İhale konusu işin niteliği, türü , miktarı ve ihale usulü CRM Yazılımı Temini ve Bakım İhalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir. Kısmi Teklife Kapalıdır.
İhale dokümanının görülmesi -İhale dokümanı, idarenin adresinde ve Üniversite WEB sitesinde görülebilir. 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fibabanka Merkez Şube TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi İdarenin adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgeler
  • İhale Dokümanı Alındı Belgesi, İmza Sirküleri, Vekaletname, İmza Beyannamesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İş Bitirme Belgesi, Vergi Levhası, SGK Borcu Yoktur, Ticaret Odasından ihale durum belgesi veya Kamu İhale Kurumundan İhalelerde Yasaklı olmadığını gösteren belge, Birim Fiyat Teklif Mektubu
İhalenin yapılacağı yer İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü
İhalenin tarih ve saati 01/04/2020 tarihinde saat 10:00’da
Tekliflerin sunulması İstekliler tarafından teklifler İstinye Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR