KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Çiftçi ve şoför dinlenme salonunun işletilmesi hizmeti alınacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862200
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız Pancar Nizamiyesi giriş kapısında bulunan Çiftçi ve Şoför Dinlenme yerinin şeker üretim kampanyası süresince Tahmini 70 (+-%20) gün işletilmesi hizmeti işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamız sahasında bulunan Çiftçi ve Şoför dinlenme salonunun işletilmesi hizmeti işidir.

1-İdarenin
a) Adresi : Kastamonu Şeker Fabrikası
Taşköprü Yolu Üzeri 17.km. Bükköy Mevkii KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0366-242 73 11-18(8 hat) 0366-242 73 33
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Pancar Nizamiyesi giriş kapısında bulunan Çiftçi ve Şoför Dinlenme yerinin şeker üretim kampanyası süresince Tahmini 70 (+-%20) gün işletilmesi hizmeti işidir.
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati : 20.09.2018 – Saat:14:00

3-Teklifler, 20.09.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.
5- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
6- İhalemize açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edilebileceğinden firma yetkililerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER:
Çiftçi ve Şoför dinlenme salonu 2017/2018 şeker üretim kampanyası süresince kiraya verileceğinden istekler tekliflerini KDV hariç sezonluk olarak vereceklerdir.
a-Geçici teminat mektubu veya vezne makbuzu,
b-Her sayfası imzalanmış kira şartnamesi ve sözleşmesi
c-İstekli ortaklık ise teklif mektubu şartnamesi ve sözleşme altındaki imzaların şirketi temsile yetkili kişi ya da kişi ya da kişilere ait olduğunu gösteren noterden tasdikli belge,
d-Gerçek usulde vergiye tabi olan istekli firmaların Vergi Levhası Sureti,
e-Ticaret sicil kaydı
f-Kayıtlı olduğu Oda sicil belgesi
Bu belgeler ile teminat mektubu teklif mektubuyla birlikte bir zarfa konularak fabrikamız Haberleşme servisine ihale saatinden önce teslim edilecektir
8-İhaleye ait dokümanlar fabrikamız ticaret servisinden temin edilecektir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR