TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bekçilik hizmeti alınacaktır

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/436498
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
51 VE 55 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA 2019 YILI HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
03/10/2018 Saat:14.00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


51 VE 55 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA 2019 YILI HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ, 3/G AÇIK İHALE USULÜ İLE 03/10/2018 TARİHİNDE SAAT 14:00’DA İHALE EDİLECEKTİR.

TCDD 5.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2018/436498

1-İdarenin:
a) Adresi : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası :0 422 2124800/4111
c) Faks Numarası :0 422 2124816
c) Elektronik Posta Adresi :5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 51 VE 55 DEMİROLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA 2019 YILI HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ,
Miktarı: 12 İŞÇİ İLE 12 AYLIK (01.01.2019-31.12.2019) HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI işinin yaptırılması .(Teknik şartnameye göre)
3- Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4-Tekliflerin; TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 03/10/2018 Tarih, saat: 14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5-İhale dokümanı TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.
6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7-Bu ihaleye kısmi teklif verilmez.
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR