ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Baskı ve kopyalama hizmeti alınacaktır

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035381
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 06.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
987
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Özyeğin Üniversitesi Baskı ve Kopyalama Hizmetleri İhalesi

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
Telefonu: 0216 564 90 00
İlanın görülebileceği internet adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari

İhale No: 987
İhale Türü: Açık ihale
İhale Konusu: Baskı ve Kopyalama Hizmetleri İhalesi
İhale Kapsamı: Personel ve Öğrenci kullanımı için 100 adet yazıcı parkuru ile 2 adet Kopyalama Merkezi ve merkezlerde ikişer görevli personel desteği ile baskı ve kopyalama hizmeti alımı
İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi, Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İşin Başlangıç Tarihi: 01.09.2019
İş Bitiş Tarihi: 31.08.2023
Geçici Teminat: Bir yıllık sözleşme teklif bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu istenmektedir.
Kısmi Teklif: Verilemez.

İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
i) Ticaret odasından ihale tarihli ,ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
j) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
k) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
l) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
m) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
n) Bir yıllık sözleşme teklif bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu istenmektedir
o) Tüm yazıcılar İstekli’nin kendisine ait tescilli markası olacaktır. İstekli marka tescil belgelerinin bir örneğini Üniversite’ye ibraz etmekle yükümlüdür. İstekli, temin ve teslim edilecek mallara ilişkin olarak herhangi bir üçüncü kişiye ait patent, ticari marka, ticari isim, kayıtlı tasarım, tasarım hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmediğini/edilmeyeceğini kabul etmelidir
p) İstekli’nin kendisinin tek tedarikçi olarak yönettiği ve hizmet sağladığı Üniversite referansı
İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.

Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.İhale teklifleri tüm istekliler huzurunda 20.08.2019 Salı saat 15.00 ‘da açılacaktır.
Tarih:20.08.2019
Saat: 15:00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR