ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bankacılık hizmetleri alınacaktır

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089684
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 29.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/011
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BANKACILIK HİZMETLERİ İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.
İHALE KAYIT NO:2019/011
İHALE KONUSU; İşin Adı,Niteliği ve Türü: BANKACILIK HİZMETLERİ İHALESİ
Yeri:Mahmutbey Kampüsü
Miktarı:3 Yıl süreli sözleşme yapılacaktır.
İşin Başlangıç Tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakiben
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ADRESİ Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL - Satınalma Daire Başkanlığı
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI:İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve T.C. Altınbaş Üniversitesi Türkiye İş Bankası Güneşli Kurumsal – 1255 Şubesindeki TR51 0006 4000 0011 2550 0758 38 Iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası) para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.
İHALENİN YAPILACAĞI;Adres: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL
Birim:Satınalma Daire Başkanlığı
Telefon:0212 604 01 00
E-posta:satinalma@altinbas.edu.tr
İHALE ŞEKLİ:İstekli bu işin keşif listesindeki tüm malzemelere ve hizmete eksiksiz teklif vermelidir. Kısmi teklifler geçersiz kabul edilecektir.
İHALE TARİHİ :17.12.2019 - İHALE SAATİ :11:00
İHALE USULÜ:Açık İhale Usulü
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ: 17.12.2019 – 10:00 Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL-Satınalma Daire Başkanlığı
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ:Teklifler, son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:Geçici teminat alınmayacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1.Üniversite’nin İstekliye Verdiği İdari Şartname
2.Üniversite’nin İstekliye Verdiği Teknik Şartname
3.Üniversite’nin İstekliye Verdiği Mali Teklif Mektubu
4.Üniversite’nin İstekliye Verdiği Birim Fiyat Keşif Listesi
5.Üniversite’nin İstekliye Verdiği Cari Kayıt Formu
6.İstekliye Ait Ticaret Sicil Gazetesi
7.İstekliye Ait Vergi Levhası
8.İstekliye Ait İmza Sirküleri
9.İstekliye Ait Faaliyet Belgesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR