DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00946189
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ DİYARBAKIR 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/51413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 KALEM (ASANSÖR-YANGIN ALGILAMA-ÇAMAŞIR MAK.-GÜÇ KAYNAKLARI-KLİMA-HAVALANDIRMA-SOĞUTMA SİS.-TRAFO-MEDİKAL GAZ-HİDROFOR-SİRKÜLASYON POMPALARI-KAMERA SİST.) PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


19 KALEM (ASANSÖR-YANGIN ALGILAMA-ÇAMAŞIR MAK-GÜÇ KAYNAKLARI-KLİMA-HAVALANDIRMA-SOĞUTMA SİS-TRAFO-MEDİKAL GAZ-HİDROFOR-SİRKÜLASYON POMPALARI-KAMERA SİST) PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/51413

1-İdarenin

a) Adresi : HASTANELER CADDESI DAĞKAPI YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122245751 - 4122290147
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@dch.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 KALEM (ASANSÖR-YANGIN ALGILAMA-ÇAMAŞIR MAK.-GÜÇ KAYNAKLARI-KLİMA-HAVALANDIRMA-SOĞUTMA SİS.-TRAFO-MEDİKAL GAZ-HİDROFOR-SİRKÜLASYON POMPALARI-KAMERA SİST.) PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1- JENERETOR PERYODİK BAKIMLARI: 1- TEKNİK SERVİS HİZMET VERMEYE HAİZ GÜNCEL TERİHLİ YETKİLİ SERVIS BELGESİ VE / VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( ( TS 12650 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR 2- ÇAMAŞIR YIKAMA KURUTMA KATLAMA MAKİNELERİ PRES ve SİLİNDİR ÜTÜLERİN PERİYODİK BAKIMI :1- TEKNİK SERVİS HİZMET VERMEYE HAİZ GÜNCEL TARİHLİ YETKİLİ SERVIS BELGESİ VE / VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( ( TS 12859 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR 3- KAZAN BRÜLÜR HİDROFOR VE SİRKÜLASYON POMPALARI PERİYODİK BAKIMI : 1- TEKNİK SERVİS HİZMET VERMEYE HAİZ GÜNCEL TARİHLİ YETKİLİ SERVIS BELGESİ VE / VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( ( TS 12676- TS 12852 VE TS 12865 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR 4-KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ (UPS) PERİYODİK BAKIMI : 1- TEKNİK SERVİS HİZMET VERMEYE HAİZ GÜNCEL TARİHLİ YETKİLİ SERVIS BELGESİ VE / VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( ( TS 12643 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR 5- KLİMA HAVALANDIRMA SOĞUTMA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI : İSTEKLİ FİRMA TEKLİF DOSYASINDA MAHAL LİSTESİNDE BELİRTİLEN İŞ KOLLARINA AİT VERİLECEK İŞ İLE İLGİLİ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TS 12850 ) DOSYADA SUNMALIDIRLAR. 6- KOMPANZASYON SİSTEMLERİ TRAFOLAR PERİYODİK BAKIMI: 1- TEKNİK SERVİS HİZMETİ VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BAKIM ONARIM İŞLERİ DAHİL İŞ DENEYİM BELGESİ VE / VEYA MESLEKİ YETERLİLİK ( TEKNİSYEN, TEKNİKER, VEYA MÜHENDİS BELGESİ ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR 7-ASANSÖR PERİYODİK BAKIM ve ONARIMI : ASANSÖR MONTE EDENİN BÜNYESİNDE KURDUĞU ve/veya SÖZLEŞME İMZALADIĞI HER YETKİLİ SERVİSİN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TS 12255 ) SAHİP OLMASI ZORUNLUDUR. 8-KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SESTEMLERİ PERİYODİK BAKIMI : TEKNİK SERVİS HİZMETİ VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TS 12540 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR 9-YANGIN ALGILAMA PERİYODİK BAKIMI : 1- TEKNİK SERVİS HİZMET VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TSE 12540:2017) VEYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ DOSYASINDA SUNACAKLAR 10- MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM : TEKNİK SERVİS HİZMETİ VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ( TS 12426 ) TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLAR

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
19 KALEM (ASANSÖR-YANGIN ALGILAMA-ÇAMAŞIR MAK.-GÜÇ KAYNAKLARI-KLİMA-HAVALANDIRMA-SOĞUTMA SİS.-TRAFO-MEDİKAL GAZ-HİDROFOR-SİRKÜLASYON POMPALARI-KAMERA SİST.) PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ Teklif veren istekliler teklif ettikleri kalemlerle ilgili Resmi kurumlarda ve özel sektörde yapılan ( Makine techizat ) peryodik bakım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi veya EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Uzm.Dr.İzzettin TOKTAŞ
Başhekim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR