CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ayçiçeği, tohumluk yonca hasatı ve nakliye hizmeti alınacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179916
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletmemiz idare binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2020 Yılı 1. Ürün Ayçiçeği, Tohumluk Yonca Hasatı ve Mahsul Nakliyesi Hizmet Alımı işi ihalesi yaptırılacaktır.

İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler (KDV Dahil), 250,00 TL bedelle ihale dokümanını İşletmemizden satın alabilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, İstekliler, teklif ettikleri bedelin% 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

İhale 07.07.2020 Salı günü saat 14.00’da kapalı zarf usulü ile İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 14/07/2020 tarihinde saat 14.00’da ikinci ihale yapılacaktır.

İhale saatinden sonra verilen teklifler dikkate alınmaz.

İhale konusu iş 3 (üç) parti halinde ihale edilmiş olup; ihaleye iştirak edecek istekliler bir parti için teklif verebilecekleri gibi diledikleri sayıda parti için de teklif verebilirler.

Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


A D R E S :
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Ceylanpınar-ŞANLIURFA
Tlf.: (0414) 4714974 (6 Hat),
Faks: (0414) 4714378-4715228

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR