BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç temini ve işletilmesi hizmeti alınacaktır

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116504
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : HÜRRİYET MAH. / ÇAĞLAYAN
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Niteliği, türü ve miktarı şartnamede belirtilmiştir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

ARAÇ TEMİNİ VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.


Şirketimiz bünyesindeki birimlerde çalıştırılmak üzere araç temini ve işletilmesi hizmeti Açık ihale usulü ihale edilecektir.

GRUP NO İŞİN ADI İŞİN SÜRESİ
BEDAŞ-2020-ARAÇ İŞLETİM -01 ARAÇ TEMİNİ VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ 1 YIL

1-ŞİRKETİN:

a) Adresi : Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL
b) Tel : 0 212 311 81 25

c) Elektronik Posta Adresi : HalilIbrahim.cemberci@bedas.com.tr>
d) Kayıtlı Elektronik posta Adresi : bogazici.satinalma@hs02.kep.tr

2-İHALE KONUSU İŞİN:
a) İşin Yapılacağı Yer : İstanbul Avrupa Yakası
b) Niteliği türü ve miktarı : Niteliği, türü ve miktarı şartnamede belirtilmiştir.
c) İhalenin Yapılacağı Yer : Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
d) İhale Tarih ve Saati 24.01.2020 Cuma Günü Saat: 09:00

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
3.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi,
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, yapılan işin toplam tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.
Teklif Sahibinin son 5(beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait bir yıllık toplam bedelinin % 100’ündan az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak, Araç temin ve işletim hizmeti kabul edilir.
3.4. ARAÇLARA İLİŞKİN YETERLİLİK KRİTERİ,
Teklif verilen işe ilişkin Araç Taahhütnamesi verilecektir.
3.5. KALİTE BELGESİ İLE İLGİLİ YETERLİLİK KRİTERİ
ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
“Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin (ISO 9001:2015- ISO 14001:2015- ISO 27001:2013 – OHSAS 18001:2007) Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talep etmeniz halinde adresinize, kayıtlı e-posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.

6-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane -İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

7-Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR